Jdi na obsah Jdi na menu
 


KLUBOVÝ ŘÁD

 

CLUB PROSRANDA CZ    vydává na základě zjištění částečné ztráty paměti              (ať úmyslné či neúmyslné ) některých členů clubu k dodržování určitých vydaných pravidel při pořádání a účastnění se společných akcí

KLUBOVNÍ    ŘÁD

 aneb  klubovní  DESATERO

ZE DNE 1.1. 2015

kterým se aktualizují a doplňují dosud vydaná usnesení schválená většinovým podílem generálního ředitelství clubu:

usnesení č.01 z 24.6.2002 (ceny turnaj pétanque) , č.2 z 19.12.2002 ( akce pochod na konec roku ) , č.03 z 27.12.2003 (průkazky) , č.3 z 25.4.2003 (ceny turnaj kuličkiáda ), č.4 z 20.10.2008 (Vinobraní na Viničné ) , č.5 z 27.5.2010 (aktualizace průkazek) a č.6 z 28.11.2014 (rozhodnutí o nošení triček PROSRANDA na určených akcích)

Čl.I

PROSRANDA CLUB CZ je volné pánské sdružení zaměřené na organizování zábavné činnosti, sportu, turistiky i sálové a dalších zajímavých akcí…Základním orgánem sdružení je generální ředitelství, vytvořené členy clubu s jejich výkonnými funkcemi bez generálního ředitele. Vstup do clubu je možný na základě odsouhlasení nového člena většinou aktivních členů clubu. Ukončení členství je na každém členovi a je jeho osobní záležitostí. Ženy se mohou akcí clubu zúčastnit pouze jako doprovod člena clubu a v okamžiku účasti se na ně vztahují všechny povinnosti pro řádné členy clubu pro danou akci kromě ústroje s clubovým tričkem.

Čl.II

Každý člen je majitelem jedinečného nepřenosného průkazu clubu PROSRANDA CZ. Opravňuje ho propagovat PROSRANDA club CZ a jeho akce. Je povinen mít průkaz vždy u sebe a průkazem se prokázat na výzvu kteréhokoliv řádného člena .Pokud průkaz nemá u sebe, mají všichni ostatní zúčastnění členové s prokazatelně vlastnícími průkazy nárok na 1 m.j. alkoholického nápoje. Pokud člen nereaguje ,neplní povinnosti člena clubu. Upozornění – průkaz je chráněn památkovým ústavem a poškození je trestné! (usnesení č.03 z 27.12.2003)

(aktualizace) Pokud  všichni zúčastnění členové clubu se prokáží členským průkazem, objednává 1 m.j. alkoholického nápoje pro všechny zúčastněné majitele průkazů vyzývatel kontroly.( usnesení č.5 z 27.5.2010)

Čl.III

TURNAJ V PETANQUE – PROSRANDA CUP účast na turnaji  je pro všechny členy clubu (případně se svým doprovodem). Je stanoven vklad do turnaje každým účastníkem turnaje a to ve formě ceny do závěrečného vyhlášení výsledků turnaje . Dres PROSRANDA clubu CZ  povinný.( usnesení č.01 z 24.6.2002)

Čl.IV

POCHOD NA KONEC KALENDÁŘNÍHO ROKU účast na pochodu pro všechny členy clubu (případně se svým doprovodem) by měl být čestnou záležitostí. Na této akci probíhá vyhodnocení akcí roku a odsouhlasují se akce roku následujícího. Je běžným zvykem, že každý účastník pochodu (včetně doprovodu ) přispěje do společného vínku jednou lahví šumivého (šampaňského) vína. Dres PROSRANDA clubu CZ  povinný. (usnesení č.2 z 19.12.2002)

Čl.V

TURNAJ V KULIČKIÁDĚ – PROSRANDA PLUMS - CUP  účast na turnaji je pro všechny členy clubu (případně se svým doprovodem). Je stanoven vklad do turnaje každým účastníkem turnaje a to ve formě ceny, která má vazbu k výrobkům ze švestek. Cena bude předána do závěrečného vyhlášení výsledků turnaje . Dres PROSRANDA clubu CZ  povinný.(usnesení č.3 z 25.4.2003 )

Čl.VI

VINOBRANÍ NA VINIČNÉ  účast na akci je pro všechny členy clubu (případně se svým doprovodem). Ochutnávka vín z donesených vzorků … každý účastník donese 1 vzorek (může i více) o obsahu min.0,7 l. Seznámí ostatní účastníky vinobraní s původem vína, jeho výrobcem a oblastí odkud víno pochází. K tomu samozřejmě náleží i doplňková poživatina, aby se mohlo degustovat dále. Aby byla dodržena kultura degustace, přinese si každý účastník min.1 sklínku Zastávek degustací bude podle počtu účastníků. Dres PROSRANDA clubu CZ  povinný.(usnesení č.4 z 20.10.2008)

Čl.VII

NOŠENÍ DRESU PROSRANDA CLUBU CZ (TRIČKA) každý člen clubu na vybraných odsouhlasených akcích je povinen nosit dres PROSRANDA CLUBU CZ. Vybrané akce jsou vyznačené na ročním kalendáři na www.prosranda.estranky.cz a obdrží je na začátku roku každý člen mailovou poštou Pokud dres nemá na sobě, mají všichni ostatní zúčastnění členové s dresem nárok na 1 m.j. alkoholického nápoje. Vyjímka pro nošení dresu - dres lze na sebe obléci i v odpočinkové fázi akce (pochodu, jízdy na kole, lyžích apod.). (usnesení č.6 z 28.11.2014)

Čl.VIII

PRO INFORMOVANOST ČLENŮ O AKCÍCH byly zřízeny stránky na internetu www.prosranda.estranky.cz, dále jsou předávány informace o akcích formou SMS či telefonicky. Je třeba pouze reagovat.

Čl.IX

AKTIVNÍ ČLENOVÉ CLUBU -  vzhledem k nízké účasti některých členů clubu na pořádných akcích byli stanovení aktivní členové clubu pro rozhodování, schvalování  a navrhovaní akcí a příslušných usnesení. Jsou to členové ,kteří v předchozím roce se zúčastnili minimálně 6 akcí clubu. Seznam aktivních členů se objeví začátkem roku na www stránkách a bude současně podána informace jinou formou. Každý člen clubu by si měl uvědomit ,co ho vedlo se stát členem a jakým směrem chce jít

Čl.X

ÚČINNOST

Tento klubový řád je platný v ústním podání celou dobu fungování clubu tak, jak byly jednotlivé akce naplánovány a uvedeny v chod. Tato forma je zveřejněna k 1.1.2015.

 

                                                                 ředitel pro public srandu a někdy i věci organizační

                                                                                          Marťan v.r.